r. Imieniny:
logo

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W DĘBLINIE PRZY UL.MICHALINOWSKIEJ 1A OTRZYMAŁO CERTYFIKA WZOROWEJ PLACÓWKI

01.07.2021
Dziecko po kolorowance Uprzejmie informujemy, że grupa II „Zuchy Marynarze” zdobyła dla przedszkola ,,Certyfikat wzorowej placówki”. Przedszkolaki uczestniczyły w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt. ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury − edycja 2020/2021”, którego koordynatorem była nauczycielka Weronika Jurkiewicz. Projekt był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Celem głównym projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą. Projekt trwał przez cały rok szkolny 2020/2021 składał się z kilku modułów przygotowanych do realizacji przez jego uczestników.

 

NASZA GRUPA ZREALIZOWAŁA 5 MODUŁYÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROJEKTU:

1. „Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.”

Cele modułu:

·         rozwijanie czytelnictwa,

·         budzenie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci,

·         zapoznanie z literaturą dziecięcą,

·         rozwijanie zainteresowań dzieci literaturą związaną z postacią Misia,

·         wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm

                       społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych,

·         zaangażowanie rodziców w realizację modułu.

2. „Mały Miś w świecie emocji”. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Cele modułu:

·         kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji,

·         rozwijanie zdolności radzenia sobie z emocjami,

·         wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia,

·         rozwijanie czytelnictwa: poprzez prezentację opowiadań na temat emocji.

 

3.”Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”

Cele modułu:

 

·         Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu

·         Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne / wartość zdrowia

4.” Zmisiowany eko-kalendarz.” Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.

Cele modułu:

·         rozwijanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci,

·         wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy proekologiczne,

·         rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości przyrody w życiu człowieka.

W ramach tego modułu obchodziliśmy wybrane ,,święta ekologiczne”, m.in.: Światowy Dzień Wody, Dzień Ziemi z Małym Misiem, Światowy Dzień Praw Zwierząt, Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

5. „Mały Miś i supertajny projekt”

Cele modułu:

·         wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych ,

·         kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy, troski o najbliższych, wzmacnianie roli autorytetu w życiu dzieci,

·         umiejętność formułowania wypowiedzi na własny temat,

·         umiejętność formułowania życzeń.

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom z grupy Zuchy Marynarze oraz ich rodzicom za zaangażowanie  w realizacje projektu.

 

Ikona pdfCertyfikat dla przedszkola, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [524.25 KB]


Koordynator projektu
Weronika Jurkiewicz

Powrót