r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 06.07.2021 R. (GKP.6733.2.2021)

07.07.2021
Grafika ogólna dnia 6 lipca 2021 r. na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Gazownia w Końskowoli ul. Lubelska 138, 24-130 Końskowola, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewidencyjnymi 4281/1 i 1165 (obręb Dęblin)

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót