r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021 R.

10.09.2021
Grafika ogólna Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg ograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 866/2, położonej w Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 Dęblin

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót