r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R.

26.11.2021
Ogłoszenie o przetargu z dnia 26 listopada 2021 r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK.

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót