r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

09.12.2021
Grafika ogólna Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dęblina z siedzibą w Dęblinie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Wznowienie książki Małgorzaty Iwaniec - Dęblińscy Sprawiedliwi" Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie miasta na realizację tego zadania, oferta zostaje odrzucona.

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót