r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ODBIORU POPIOŁU

31.12.2021
Grafika ogólna Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. zmienionym ,,Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin”, zmienia się częstotliwość odbioru popiołu z palenisk domowych sprzed posesji:

1) w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia raz na dwa miesiące tj. :

  • zakres IV - 1 środa w miesiącu: luty, kwiecień, grudzień,
  • zakres V - 2 środa w miesiącu: luty, kwiecień, grudzień,

2) w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia raz na dwa miesiące tj. 1 środa w miesiącu: luty, kwiecień, grudzień.

Należy przypomnieć, że niedozwolone jest gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości i dostarczenie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jagiellońskiej 23-27, 08-530 Dęblin, we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 12:00- 18:00
Powrót