r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ODBIORU PAPIERU

31.12.2021
Grafika ogólna Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. zmienionym ,,Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin”, zmienia się częstotliwość odbioru PAPIERU (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) sprzed posesji:

w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na dwa miesiące:
1) Zakres IV - 2 wtorek w miesiącu: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad
2) Zakres V - 2 wtorek w miesiącu:luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.
Istnieje możliwość wywozu papieru poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości i dostarczenie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jagiellońskiej 23-27, 08-530 Dęblin, we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 12:00- 18:00
Powrót