r. Imieniny:
logo

PRZEMOC W RODZINIE - ANKIETA

10.03.2017
PRZEMOC W RODZINIE - ANKIETA Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w celu zbadania skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Dęblin zwraca się z prośbą o wypełnienie n/w ankiety.

Ankieta jest anonimowa, prosimy o zaznaczenie właściwych odpowiedzi.

 

https://www.interankiety.pl/i/JOZabVA4

Powrót