r. Imieniny:
logo

BURMISTRZ SIEDLECKA OTRZYMAŁA WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM.

27.06.2022
Pani Burmistrz 23 czerwca br. odbyła się XVIII Sesja Rady Miasta Dęblin. Ta sesja jest jedną z ważniejszych w roku, ponieważ podczas jej trwania Radni przyjmują raport o stanie gminy. Odczytywane są sprawozdania finansowe oraz wykonawcze wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Dęblin. Podczas tej sesji radni udzielają lub nie wotum zaufania dla burmistrza oraz głosują nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 r.

Radni podejmują decyzję na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu, które wcześniej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W tym przypadku obydwie opinie były pozytywne i bez uwag.    

Podczas głosowania obecnych było 14 z 15 Radnych, którzy udzielili Burmistrz Beacie Siedleckiej wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu 2021, stosunkiem 13 za do 1 przeciw. Podczas głosowanie nieobecny był jeden Radny.  

Za udzieleniem absolutorium byli:

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski

Wiceprzewodniczący Leopold Świetliński

Wiceprzewodniczący Mieczysław Grobel

Radna Maria Cydejko

Radna Edyta Papis

Radna Ewa Przerwa

Radna Urszula Czarnecka

Radna Patrycja Wojewoda – Sieklicka

Radna Ewa Grzęda

Radny Robert Pasek

Radny Artur Marzysz

Radny Andrzej Kurowski

Radny Maciej Jakubik

 

Przeciw udzieleniu absolutorium:

Radny Waldemar Chochowski

 

Nieobecny:

Radny Jarosław Wojtyś

 

Przed głosowaniem Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski podsumował wykonanie budżetu za 2021 rok oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w jego wykonanie, podkreślając ich rolę w trudności jakie napotyka się podczas zarządzania miejskim budżetem.

Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękowała Radzie Miasta Dęblin, Przewodniczącym Zarządów Osiedli Miasta Dęblin, Naczelnikom i Pracownikom Wydziałów Urzędu Miasta Dęblin  oraz Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin dzięki, którym wykonanie budżetu w 2021 r. było możliwe na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

 

Tekst i zdjęcia: Miasto Dęblin

Miasto Dęblin Pozytywnie

Powrót