r. Imieniny:
logo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA DĘBLIN, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LUB DZIERŻAWY W 2022 ROKU

29.06.2022
Grafika ogólna Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin przy ul. Rynek 12 w Dęblinie, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy w 2022 roku. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni oraz jest dostępny na stronie internetowej www.deblin.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Dęblin

Więcej informacji na stronie bip.um.deblin.pl

Powrót