r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 29 CZERWCA 2022 R. (GKP.6721.2.2021)

08.07.2022
Grafika ogólna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 08 lipca 2022 r. do 02 sierpnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin /pokój 117/, w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót