r. Imieniny:
logo

W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ

01.07.2022
delegacja Władz Samorządowych Miasta Dęblin wraz z przedstawicielami Centralnej Ciepłowni Dęblińskiej - PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o W dniu 29 czerwca delegacja Władz Samorządowych Miasta Dęblin wraz z przedstawicielami Centralnej Ciepłowni Dęblińskiej - PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o., odbyła wizytację w Rzeszowskiej Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami przetwarzania odpadów komunalnych.

Rzeszowski zakład przetwarzania odpadów to najnowocześniejsza inwestycja tego typu w Polsce.

Miasto Dęblin Pozytywnie  

Powrót