r. Imieniny:
logo

INFORMACJA DOTYCZĄCA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR 31

27.07.2022
qwertyuiop Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/435/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2022r. od dnia 1 sierpnia 2022r. ulegają zmianie ceny opłat za przejazd linią komunikacyjną nr 31.

 

 

 

 


Cennik opłat za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej linia nr 31 na terenie Gminy Miasto Dęblin obowiązujący
od dnia 1 sierpnia 2022r.

 

 

Rodzaj biletu

 

 

Cena biletu

Normalnego

 

Cena biletu ulgowego

(ulga ustawowa, ulga gminna)

I.      Bilet papierowy

Bilet zakupiony u kierowcy:

        a) uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu zakupu do końca trasy w strefie lub,

        b) uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie 30 minut od momentu zakupu

 

 

3,60

 

 

1,80

II.    Bilet elektroniczny okresowy imienny na e-karcie

1.    Bilet  1 – miesięczny

90,00

45,00

2.    Bilet  2 – miesięczny

160,00

80,00

III.  Bilet eletroniczny okresowy na okaziciela na
e-karcie

 

1.       Bilet 1 - miesięczny

120,00

-

IV. Bilet za przewóz bagażu*

3,60

-

 

*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekarczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki z którego podczas przejazdu korzysta osoba niepełnosprawna.

 

 

Powrót