r. Imieniny:
logo

DODATEK WĘGLOWY

16.09.2022
Dodatek węglowy Drodzy Mieszkańcy wciąż CZEKAMY na nowelizację ustawy o dodatku węglowym oraz na środki finansowe od Wojewody na realizację wypłat.

W parlamencie trwają końcowe prace nad nowelizacją ustawy o dodatku węglowym.

Najważniejsze planowane zmiany to:

• dodatek węglowy będzie przysługiwać na adres zamieszkania, a nie na gospodarstwo domowe.

• terminy wypłat dodatku węglowego: zmiany w ustawie przewidują dłuższy termin, jeśli chodzi o możliwość rozpatrywania wniosków na węgiel - z 30 dni do 60 dni. Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022.

• w przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o wypłatę dodatku, organ rozpatrujący będzie mógł przeprowadzić dodatkową weryfikację, m.in. poprzez wywiad środowiskowy.

W związku z tym informuję, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie realizator tego zadania w Mieście Dęblin pomimo tego, że wnioski zebrał, nie realizuje wypłat gdyż do dnia dzisiejszego nie otrzymał środków na wypłatę dodatku węglowego. Jest to zadanie zlecone gminom a środki finansowe na realizację tego zadania przekazuje gminie Wojewoda.

W związku z tym wypłaty dodatku węglowego nastąpią po otrzymaniu środków z Województwa i wprowadzeniu do budżetu Miasta.

 

Powrót