r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE - LGD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ

27.09.2022
lgd Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje o terminie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 o godz. 15:30.

 

 

 

Program spotkania:

1. Zasady przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji.

2. Ocena i lokalne kryteria wyboru operacji.

3. Wniosek i biznesplan.

4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

 

Powrót