r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022 R. (GKP.6721.2.2021)

28.09.2022
Grafika ogólna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdżary III w Dęblinie

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót