r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKUPU WĘGLA DO GOSPODARSTW DOMOWYCH

26.10.2022
Węgiel W związku z pilną potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie do dnia 4 listopada 2022 r. (piątek) chęci zakupu węgla:

 

  • drogą elektroniczną na adres: wegiel@um.deblin.pl
  • osobiście w Urzędzie Miasta Dęblin – pokój 108,
  • telefonicznie pod numerem telefonu 81-883-03-69


poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu gospodarstwa domowego, rodzaju paliwa stałego (np. miał, orzech, groszek) oraz jego szacunkowej ilości.

Zgłoszenie to służy jedynie celom poglądowym, a ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz Sekretariacie po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie procedowania.

 

Jednocześnie informujemy, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:

• Maksymalna cena węgla może wynosić 2 000 zł.

• Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe;

w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.


Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:

  • otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub
  • wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


O kolejnych etapach postępowania związanych z zakupem węgla będziemy Państwa informować na bieżąco.


UWAGA!

Z preferencyjnego zakupu nie będzie mogło skorzystać gospodarstwo domowe, które zakupiło węgiel na sezon grzewczy 2022/2023 za cenę poniżej 2000,00 zł np. poprzez sklep internetowy PGG lub innych krajowych kopalni.

Powrót