r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

22.11.2022
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót