r. Imieniny:
logo

DZIAŁANIE OŚWIETLENIA MIEJSKIEGO.

25.11.2022
Działanie oświetlenia miejskiego. W związku z dużą ilością zapytań na temat oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin, przedstawiamy państwu poniżej zasady jego działania:

Sterowniki (zegary) posiadają możliwość zdalnej komunikacji (programowania), poprzez wykorzystanie modułu Bluetooth. W związku z powyższym przeprogramowanie sterownika wymaga jedynie zbliżenia się do szafki, natomiast nie wymaga fizycznego podłączenia się do sterownika przy użyciu jakichkolwiek przewodów, czy chociażby otwierania szafki ( w mieście Dęblin mamy ponad 70 szafek). Stąd określenie dostępu jako zdalny. Sterowniki nie posiadają możliwości komunikacji poprzez moduł GSM, co umożliwiało by sterowanie, tj. przeprogramowanie sterowników z dowolnego miejsca.

 

Zastosowanie modułu GSM wiązałoby się z koniecznością wyposażenia każdego ze sterowników w kartę SIM, co generowało by dodatkowe koszty tj. abonament miesięczny, zarówno za przesyłanie danych jak i dostęp do systemu.

W związku z powyższym z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowany system sterowania oświetleniem jest najbardziej ekonomiczny, ze względu na brak konieczności ponoszenia cyklicznych opłat związanych z utrzymaniem systemu sterowania. Sterowniki są przystosowane do przeprogramowywania całych obwodów oświetlenia, a nie pojedynczych opraw. W sterownikach został zaprogramowany trójpoziomowy harmonogram świecenia, na co pozwala charakterystyka techniczna sterownika.

Dla dróg krajowych i wojewódzkich oświetlenie załączane jest o zachodzie słońca na poziomie 100%. Moc natężenia oświetlenia od godziny 22 redukowana jest do poziomu 60%, następnie od godziny 24 do godziny 4 do poziomu 40%, od godziny 4 do godziny 6 moc wynosi 60%, a od godziny 6 do wschodu słońca natężenie oświetlenia powraca do poziomu 100%.

W celu zwiększenia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej również dla dróg powiatowych i gminnych wykorzystano możliwość redukcji mocy oświetlenia drogowego. Od zachodu słońca do godziny 21 redukcja nie została zastosowana, co oznacza że oświetlenie działa na 100% mocy. Od godziny 21 do godziny 24 moc oświetlenia wynosi 60%. Od godziny 24 do godziny 5 moc została zredukowana do 40%. Następnie od godziny 5 do godziny wschodu słońca moc wynosi 60%.

Zastosowane sterowniki umożliwiają dwustopniową redukcję mocy opraw. Nie ma możliwości zastosowania więcej niż dwóch poziomów redukcji mocy. Dodatkowo w celu zoptymalizowania działania systemu oświetlenia w mieście, a co za tym idzie ograniczenia kosztów z tym związanych w układach sterownia oświetleniem zastosowano urządzenia pozwalające redukować moc bierną generowaną przez oprawy typu LED oraz układy „Soft start” pozwalające zredukować moc zamówioną. Dzięki zastosowaniu takich właśnie rozwiązań opłaty za moc bierną zostały wyeliminowane a cykliczne opłaty stałe zostały zredukowane. Ze względu na podwyżki cen energii elektrycznej (koszt oświetlenia tylko za I kw. 2022 r. wyniósł prawie tyle samo co koszt oświetlenia za cały rok 2021) oświetlenie drogowe w mieście Dęblin obecnie działa od zachodu słońca do godziny 23 oraz od godziny 5 do wschodu słońca.

 

Tekst: Miasto Dęblin
Zdjęcia: Miasto Dęblin


Miasto Dęblin Pozytywnie

Powrót