r. Imieniny:
logo

NOWY PREZES PZERII ODDZIAŁU REJONOWEGO W DĘBLINIE

28.11.2022
Nowy prezes PZERiI Oddziału Rejonowego w Dęblinie W dniu 16 listopada br. w „Zajeździe na Towarowej” odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Dęblinie. Głównym celem zebrania było wybranie nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Jednak zanim do tego doszło odczytane zostały sprawozdania z poprzednich lat działalności stowarzyszenia.

Zebranie odbyło się w obecności lokalnych władz samorządowych; Wicestarosty Powiatu Ryckiego Moniki Kośmińskiej oraz Burmistrz Miasta Dęblin Beaty siedleckiej. Zaproszeni zostali również; Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Teresa Flak, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie Monika Żmuda oraz pracownik Urzędu Miasta Dęblin Inspektor ds. promocji Miasta Dęblin Kamil Krypski. Po przedstawieniu sprawozdań głos zabrała burmistrz miasta Dęblin dziękując ustępującemu Przewodniczącemu Janowi Prządce, który to stanowisko piastował od ponad 40 lat, rezygnując z dalszej działalności z powodów zdrowotnych. Podziękowania trafiły również do całego Zarządu.  

„…Osobiste starania, cenne inicjatywy, a także właściwe wykorzystanie przez Przewodniczącego i Zarząd, potencjału dęblińskiego oddziału przyczyniają się do poprawy życia społecznego i integracji dęblińskich seniorów oraz do umocnienia wizerunku Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.  

Gratuluję sukcesów osiąganych przez wszystkie lata i pozostaję w przekonaniu, że satysfakcja z dotychczasowych dokonań w zakresie integrowania dęblińskich seniorów będzie dla Pana i Państwa nieustającym źródłem zadowoleni...” – dziękowała burmistrz Siedlecka ustępującemu Zarządowi

Po zabraniu głosu przez oficjeli seniorzy przeszli do zgłaszania kandydatur i głosowania. 
W konsekwencji wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się następująco:

Prezydium Zarządu:

 1. kol. Grażyna Szczepaniak - Przewodnicząca
 2. kol. Teresa  Szczepaniak - Sekretarz
 3. kol.  Bogusława Serownik - Skarbnik

Zarząd:

 1. kol. Grzegorzewski Zbigniew - Z-ca Przewod.
 2. kol. Dobraczyński Jacek - Z-ca Przewod.
 3. kol. Jopek Krystyna - Członek
 4. kol. Kowalski Dariusz - Członek
 5. kol. Zaręba Wiesława - Członek
 6. kol. Sznapka Elżbieta - Członek
 7. kol. Długosz  Adolf  - Członek
 8. kol. Krupa Wiesława - Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. kol. Grzeszczyk  Teresa.
 2. kol. Wiaderny Hanna
 3. kol. Sadowska Danuta

Po wybraniu nowego Zarządu, podziękowania i upominki trafiły do ustających Członków Zarządu. Nie brakowało wzruszeń i wspomnień. Jednak wszystko odbyło się z uśmiechem na twarzy. Po zakończeniu oficjalnej części zebrania odbyło się spotkanie integracyjne, na którym wszyscy zjedli wspólny obiad.   

Była to również doskonała okazja do złożenia życzeń przez zaproszonych gości, dęblińskim seniorom
z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Seniora. Burmistrz, Wicestarosta i Dyrektor MDK
w Dęblinie przekazały ponadto dęblińskim seniorom 10 kilogramowy tort z napisem „Wszystkiego najlepszego”. Dalsza część spotkania to taneczna zabawa dęblińskich seniorów.  

Dęblińskim seniorom życzymy przed wszystkim dużo zdrowia oraz sukcesów w prowadzonym stowarzyszeniu.

Tekst i zdjęcia: Miasto Dęblin / Inspektor ds. promocji Kamil Krypski

Miasto Dęblin Pozytywnie  

Powrót