r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO Z DNIA 18 LISTOPADA 2022 R. O TERENACH PRZEZNACZONYCH POD NAJEM Z PRZEZNACZENIEM NA GARAŻE.

29.11.2022
234567890- Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pózn. zm.) oraz art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2061) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części działki nr 4054/60 oraz nr 4054/64 o łącznej powierzchni 124,50 m2: sześć części o pow. 15 m2, jedna część o pow. 16,5 m2, jedna część o pow. 18 m2, wraz z 1/195 częścią gruntu przynależnego do każdej z tych części, niezbędnego do korzystania z nieruchomości, który stanowi teren kompleksu garażowego o pow. 8770 m2, w tym z częścią działki nr 4054/61 - obejmującego plac manewrowy, drogi dojazdowe oraz podjazdy, położonego w granicach nieruchomości objętej KW nr LU1Y/00030465/7, położonej w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków/ul. Saperów

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót