r. Imieniny:
logo

Z CZEGO WYNIKA STAWKA ZA ŚMIECI? DĘBLIN

30.11.2022
Trash Szanowni mieszkańcy. Na ostatniej sesji Rady Miasta zostały podniesione opłaty za odpady komunalne z 28 zł od osoby na 37 zł od osoby - dla właścicieli nie posiadających swojego kompostownika oraz z 26 zł od osoby na 34,40 zł od osoby dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Na wzrost cen ma wpływ inflacja wynosząca obecnie ponad 17%, planowana podwyżka najniższego wynagrodzenia o 480 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz o kolejne 110 zł od 1 lipca 2023 r., wzrost cen paliwa oraz wzrost kosztów utylizacji odpadów w instalacjach przetwarzających, średnio od 15% -30% za tonę - w zależności od frakcji odbieranych odpadów).

Miasto Dęblin ma strukturę miejską i nie można go porównywać do gmin wiejsko – miejskich lub wiejskich, gdzie nie ma problemu z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gospodarstwach przydomowych. Dla przykładu produkowane przez naszych mieszkańców bioodpady (np. gałęzie, trawy, liście, igliwie, trociny, kora drzewa odpady kuchenne) stanowią duży strumień odpadów. W 2022 r. od mieszkańców odebrano 390,01 ton tych odpadów przy cenie 1065,11 zł za tonę oraz do PSZOK mieszkańcy przywieźli 333,74 ton bioodpadów przy cenie 923,62 zł za tonę. Porównując tą ilość i cenę do roku 2021 od mieszkańców odebrano 394,32 t zł, cena za tonę wynosiła 865,08 zł, zaś do PSZOK mieszkańcy przywieźli 233,74 ton za cenę 818,64 zł za tonę. Tylko na tym przykładzie widzimy jak dużo produkujemy bioodpadów i jak wzrosła ich cena w ciągu 1 roku. Do  kompostowania odpadów zgłosiło się tylko 986 gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy spowodowany jest zapewne tym, iż w gospodarstwach jednorodzinnych  usytuowanych w większości na małych działkach, nie ma gdzie utworzyć kompostownika, bo można narazić się na niezadowolenie sąsiada. W budynkach wielomieszkaniowych, w których mieszka większa część mieszkańców Dęblina, wspólnoty mieszkaniowe wywożą bioodpady (wykoszone trawy, zebrane liście, korę drzew  i podcięte gałęzie bezpośrednio do PSZOK) a mieszkańcy wystawiają bioodpady w brązowych workach. Należy zwrócić uwagę, że wciąż produkujemy duże ilości odpadów zmieszanych (prawie 50%) pomimo prowadzenia akcji informacyjnych. Koszt odebrania tych odpadów od mieszkańców w tym roku wynosi 1259,51 zł za tonę.

Miasto zawsze dokładało do systemu gospodarki odpadami, wspomagając mieszkańców i tak w roku 2019 kiedy opłata wynosiła 20 zł od osoby, z budżetu miasta pokryte były koszty w wysokości 587 432 zł. W roku 2020 przy stawce 28 zł od osoby miasto dołożyło kwotę 491 263 zł, w roku 2021 przy tej samej stawce z budżetu dopłaciliśmy 509 098 zł. W 2022r. do dnia 30 października już dołożyliśmy z budżetu kwotę 1 047 769 zł a prognozowana kwota za cały rok to ok. 1 300 000 zł. W 2023 roku w projekcie budżetu zaplanowaliśmy  wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 6.200.000 zł i zakładamy, że dopłacimy do systemu ok. 850 000 zł lub więcej, przy nowej stawce 37 zł od osoby.

Do przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Dęblina do zakładów utylizacji tych odpadów zgłasza się od lat jeden przedsiębiorca,  tj. MZGK sp. z o o., który posiada PSZOK na terenie miasta w konsorcjum z firmą  PreZero Service Wschód sp. z o.o. w Radomiu. PSZOK w miejscu zamieszkania (Dęblin, ul. Jagiellońska) zapewnia mieszkańcom wygodę wywożenia odpadów komunalnych. Odpady z naszego terenu w tym roku wywożone są do Lucina k. Garwolina, Brzeźc, Puław, a plastik i wszystkie pozostałe frakcje z Osiedla Lotnisko, Osiedla Trapez, Osiedla Masów, ul. Spacerowej, Osiedla Podchorążych do instalacji należących do firmy PreZero rozlokowanych po całej Polsce. W tym roku po przetargu może okazać się, że odpady trzeba będzie wywozić do innych jeszcze miejscowości, co zwiększy koszty transportu.


Apelujemy, aby mieszkańcy podjęli intensywne działania w celu zapobieżenia wzrostowi kosztów w najbliższych latach, tj.:

 • podawać informacje do Urzędu Miasta Dęblin o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe,
 • oddawać odpady wytworzone w ramach działalności gospodarczej w ramach podpisanych umów, a nie razem z odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych,
 • poprawnie segregować odpady (szczegóły dostępne pod linkiem: https://bip.um.deblin.pl/pliki/odpady.komunalne/2022/ulotka-segregacja.odpadow.pdf )
 • kompostować odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów
  ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
 • oddawać odzież organizacjom charytatywnym bądź wrzucać do pojemników na odzież,
 • zgniatać butelki plastikowe, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,
 • kupować produkty bez opakowania lub minimalnie opakowanych,
 • używać toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów.
Autor: Urząd Miasta w Dęblinie
Miasto Dęblin Pozytywnie

Powrót