r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.

27.01.2023
Ogłoszenie o przetargu z dnia 27 stycznia 2023 r. Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i Środkowej w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5

Więcej informacji o przetargu w na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót