r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

30.01.2023
Grafika ogólna W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Dęblin oraz miejskie jednostki organizacyjne, uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2023 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego budżetu gminy Miasto Dęblin, który będzie prowadzony przez:

LUBELSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI:

14 8741 0004 1600 2573 2000 0040

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wszelkich wpłat dotyczących między innymi:

  • podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego i podatku leśnego; podatku od środków transportowych;
  • opłat za najem i dzierżawę, opłat za wynajem pawilonów handlowych na targowisku;
  • opłat za użytkowanie wieczyste;
  • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
  • opłat za zakup działek, budynków i lokali;
  • opłat za zajęcie pasa drogowego;
  • opłat za koncesje i licencje w tym za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także wszelkich innych należnych wpłat za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać WYŁĄCZNIE na INDYWIDUALNE rachunki bankowe.

Podatek od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne) należy wpłacać WYŁĄCZNIE na INDYWIDUALNE rachunki bankowe.

Powrót