r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17 MARCA 2023 R.

17.03.2023
Grafika ogólna „Doradztwo w zakresie dostępności" w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót