r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 31 MARCA 2023 R.

31.03.2023
Przetarg Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację) na sprzedaż z zasobu gminy Miasto Dęblin, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1844/4 o pow. 0.0139.a, nr 1845/4 o pow. 0,0063ha, nr 1846/4 o pow. 0,0056 ha i nr 1847/5 o pow. 0,0038ha, położonych w Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 Dęblin, przy ulicy Ks. Hładuniaka.

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót