r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 01.09.2023 R.

01.09.2023
Przetarg Roboty budowlane. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót