r. Imieniny:
logo

POROZUMIENIE MIASTA DĘBLIN Z OCHOTNICZYMI HUFCAMI PRACY

02.06.2017
Porozumienie Miasta Dęblin z Ochotniczymi Hufcami Pracy W dniu 29 maja 2017r. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wzięła udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy z Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy reprezentowaną przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka.

Uroczystość  odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a udział w niej wzięli  m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, poseł Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, urzędów pracy, instytucji współpracujących z OHP, członkowie Rady Programowej OHP oraz burmistrzowie miast i gmin.            

Porozumienie ma na celu wzajemne partnerstwo w podejmowanych działaniach na rzecz  przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób młodych w wieku 15-24 lata z terenu  miasta Dęblin.

 

 

Powrót