r. Imieniny:
logo

PRZEJAZD NA KRUKÓWKĘ BĘDZIE NADAL FUNKCJONOWAŁ

09.06.2017
Przejazd na Krukówkę będzie nadal funkcjonował
W dniach 07-08.06.2017r. odbyły się spotkania w sprawie utrzymania dotychczasowej kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w km. 59.585 na linii 26 Łuków – Radom., znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Dęblin.

Spotkanie zostało zainicjowane wystąpieniem  Burmistrza Miasta Dęblin Beaty Siedleckiej do PKP PLK S.A. o zachowanie istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego. W spotkaniu w dniu 08.06.2017r. uczestniczyli przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Sekcja Eksploatacji Dęblin, Sołtys wsi Krukówka gmina Stężyca, przedstawiciel Zarządu osiedla Rycice w Dęblinie, przedstawiciele Zarządu Wspólnoty Gruntowej Rycice, Radny Rady Miasta Dęblin Mieczysław Grobel, Burmistrz Miasta Dęblin, Z-ca Burmistrza Miasta Dęblin oraz przedstawiciele Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin. Ustalono, że dotychczasowa kategoria przejazdu kolejowo-drogowego zostanie utrzymana, a tym samym przejazd nie będzie zlikwidowany w najbliższych latach. Powyższe przedsięwzięcie wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych Stron, co zostało zadeklarowane na dzisiejszym spotkaniu.
 
 
Powrót