r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

26.06.2017
INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Dębliński Klub Tenisowy „Open” na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Organizacja działalności sportowej DKT „Open” w zakresie przygotowania obiektów i szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka i popularyzacja gry w tenisa ziemnego”.

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.

Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 03 lipca 2017 r.


Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.

Załączniki: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego [PDF]
Powrót