r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ XXV/126/2012 RADY MIASTA DĘBLIN Z DNIA 29 LUTEGO 2012 ROKU W SPRAWIE NADANIA STATUTÓW OSIEDLI NA TERENIE MIASTA DĘBLIN.

27.09.2023
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę XXV/126/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutów osiedli na terenie Miasta Dęblin.

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w okresie od 9 października 2023 r. do 13 października 2023 r. odbędą się w formie podania do publicznej wiadomości konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę XXV/126/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutów osiedli na terenie Miasta Dęblin.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 35 ust. 1 i ust. 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), uchwała Nr LXII/374/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Dęblin.

 

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót