r. Imieniny:
logo

LXXXVI SESJA RADY MIASTA DĘBLIN

23.11.2023
Grafika ogólna W związku z zaistnieniem okoliczności uniemożliwiających spełnienie § 16 Regulaminu Rady Miasta Dęblin stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Dęblin przyjętego Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dęblin informuję, że termin Sesji Rady Miasta Dęblin zaplanowany na dzień 24 listopada 2023 r. na godz. 14.00 ulega zmianie.

Z A W I A D O M I E N I E

Wyznaczam nowy termin sesji z obowiązującym porządkiem obrad na dzień 30 listopada 2023 r. o godz. 15.00. 

Przewodniczący Rady Miasta
Maciej Krygrowski

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót