r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

26.09.2017
Ogłoszenie o przetargu Ogłaszający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Kowalskiego 19 w Dęblinie

Zaprasza
do złożenia oferty na wymianę pionów instalacji wodno - kanalizacyjnych w budynku
XII piętrowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 19 w Dęblinie.
 
Zakres prac do pobrania na stronie internetowej: www.zzn.pl lub w biurze administracji budynku.
 
 
Oferty należy złożyć w siedzibie ZZN Sp. z o.o. Odział Lublin, Administracja w Dęblinie, Oś. Lotnisko 302, 08 – 530 Dęblin w terminie do dnia 30.11.2017 r.
 
Informacji udziela Jacek Gawinowski tel. 693 080 675.
 
Powrót