r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

12.10.2017
Zaproszenie do złożenia oferty Ogłaszający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Kowalskiego 19 w Dęblinie ZAPRASZA do złożenia oferty na wymianę pionów instalacji wodno - kanalizacyjnych w budynku XII piętrowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 19 w Dęblinie.

Zakres prac do pobrania na stronie internetowej: www.zzn.pl lub w biurze administracji budynku.  

Oferty należy złożyć w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 19 w Dęblinie w skrzynce pocztowej odbiorczej nr 105 w terminie do dnia 30.11.2017 r.

Informacji udziela Jacek Gawinowski tel. 693 080 675.

Powrót