r. Imieniny:
logo

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR. 118 CYRANKA – NADANIE SZTANDARU.

17.10.2017
Wojskowe Koło Łowieckie Nr. 118 Cyranka – nadanie sztandaru.
Dnia 14 października 2017 roku Wojskowe Koło Łowieckie Nr. 118 Cyranka obchodziło 70-lecie działalności wraz z nadaniem sztandaru łowieckiego.

Program  uroczystości rozpoczął się od poświęcenia sztandaru podczas uroczystej mszy świętej  w Kościele Garnizonowym w Dęblinie. W następnej kolejności odbyła się uroczysta zbiórka w Klubie Uczelnianym WSOSP wraz z nadaniem sztandaru Łowieckiego. Zgromadzeni goście na wejście do klubu uczelnianego degustowali przysmaki myśliwskie oraz mogli obejrzeć wystawę malarską o tematyce łowieckiej Tadeusza Burego.

Po krótkiej przerwie wszyscy goście przeszli na sale kinową gdzie odbyła się cześć oficjalna uroczystości. Prezes WKŁ Nr. 118 Cyranka Marek Rak przywitał wszystkich gości min. Dowódcę 4 SLSz Wojciecha Pikułę, Burmistrz Miasta Dęblin Beatę Siedlecką, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorza Kapustę czy Wicestarostę Powiatu Ryckiego Stanisława Włodarczyka oraz prezesów zaprzyjaźnionych kół łowieckich, lokalnych przedsiębiorców, władze Rady Miasta Dęblin, władze Powiatu Ryckiego, władze Gminy Ułęż, władze gminy Nowodwór, duchownych, znajomych oraz wszystkich pasjonatów łowiectwa.  


Zaproszeni goście wyczytywani z mównicy gratulowali oraz życzyli dalszego rozwoju Wojskowemu Kołu Łowieckiemu Nr. 118 Cyranka składając upominki na ręce prezesa.


Wręczenie sztandaru poprzedziło wbicie ,,gwoździ honorowych" w jego drzewce. Gwoździ było 34 i tyle też osób dokonało tego symbolicznego aktu, zakończonego złożeniem podpisu w księdze pamiątkowej.

Dalsza część ceremonii  to nadanie sztandaru i uroczyste ślubowanie Prezesa Marka Raka oraz przekazanie sztandaru w ręce pocztu sztandarowego.


Ukoronowaniem ceremonii oficjalnej był koncert zespołu sygnalistów myśliwskich „Trompes de Pologne”. Muzycy grając na instrumentach, które swej formy nie zmieniły od 300 lat podnieśli wyniosłość święta.


O godzinie 19:30 zaproszeni goście rozpoczęli wspólną zabawę w myśliwskim gronie, która odbyła się w Pałacu Jabłonowskich.


Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.  

Powrót