r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

02.11.2017
Ogłoszenie konsultacji społecznych Dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Burmistrz Miasta Dęblin zarządza przeprowadzenie na terenie Miasta Dęblin konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Dęblin w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
 
Konsultacje rozpoczną się w dniu 2 listopada 2017 r. i zakończą się w dniu 13 listopada 2017 r.
 
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały na stosownym formuklarzu (do pobrania -  plik .DOC [29.50 KB])
 
Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@um.deblin.pl
 
Informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.
 
Podstawa prawna:
 
Załączniki:
 
 
Powrót