r. Imieniny:
logo

PORADNICTWO WYCHOWAWCZE

03.11.2017
PORADNICTWO WYCHOWAWCZE Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w dniu 28 listopada 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 17.30 organizuje spotkanie, które odbędzie się w Urzędzie Miasta sala Nr 1.

Poradnictwo wychowawcze skierowane jest do rodziców, którzy mają poczucie, że ich dziecko, sprawia problemy wychowawcze, prezentuje objawy i zachowania odmienne od rówieśników, zachowuje się w nieakceptowany dla nich sposób. Skierowane jest również, do rodziców, którym brakuje pewności, czy dobrze wywiązuje się z roli rodzica i często mają wątpliwości czy zachowania, które prezentuje ich dziecko są jeszcze rozwojowe, czy może odbiegają od normy. Celem spotkania jest wskazanie rodzicom takiego sposobu reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowany społecznie sposób. Pedagog  będzie edukował  rodziców w obszarze technik wychowawczych stosownych w danej sytuacji, ewentualnie będzie zachęcał rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.
 
Poradnictwo adresowane jest zarówno do rodziców małych dzieci, jak i nastolatków.
                                                                                                                                                        Serdecznie zapraszamy
Powrót