r. Imieniny:
logo

99. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

15.11.2017
99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości W dniu 11 listopada odbyły się w Dęblinie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie. Po nabożeństwie odbyła się defilada ul. Warszawską pod pomnik Niepodległości. W defiladzie udział wzięli: Kompania Honorowa WP z pocztem sztandarowym WSOSP, Orkiestra Wojskowa, poczty sztandarowe dęblińskich szkół, organizacji społecznych i związkowych; przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i jednostek podległych gminie, harcerze dęblińskich drużyn ZHP i ZHR, członkowie dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i innych organizacji społecznych oraz mieszkańcy Dęblina.

Uroczystą zbiórkę rozpoczęło przemówienie Burmistrza Miasta Dęblin poprzedzone hymnem Państwowym.

 

„Dzień 11 listopada to święto, które na zawsze pozostanie symbolem miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i zwycięstwa. Dlatego też mamy prawo i obowiązek obchodzić ten dzień uroczyście i radośnie. Święto dzisiejsze przypomina nam ważny moment, w którym Polska, nasza umiłowana Ojczyzna wybiła się na niepodległość po 123 latach niewoli i rozbiorów. Od tego czasu minęło wiele lat przez które wychowało się kilka nowych pokoleń Polaków- patriotów. ”…

 

„Godnie zatem świętujmy dzień 11 listopada, który jest naszym Narodowym Świętem Niepodległości. Niech biało- czerwone flagi naznaczą nasze domy, miejsca pracy i nauki, budynki urzędów państwowych i samorządowych, instytucji i przedsiębiorstw, stając się symbolem siły naszego narodu i świadomego podejmowania odpowiedzialności za Polskę.”  w swoim wystąpieniu powiedziała Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka.

 

Następnie przemówił Senator RP Stanisław Gogacz, który w swoim wystąpieniu między innymi zwrócił uwagę na patriotyczne znaczenie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Z kolei był  apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów, montaż instrumentalny w wykonaniu Orkiestry Wojskowej oraz parada motocyklowa członków Grupy Motocyklowej „Delta” oraz motocyklistów Lubelszczyzny i Mazowsza.

 

Wartę honorową przed Pomnikiem Niepodległości pełnili podchorążowie WSOSP w mundurach z okresu powstania listopadowego wraz z  dziewczętami Miejskiego Domu Kultury w strojach historycznych.

 

W południe, w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta, którą poprowadził przewodniczący Rady Miasta Waldemar Chochowski. Podczas sesji między innymi wręczono akt nominacji na stopień kapitana porucznikowi Ludwikowi Wolińskiemu – ostatniemu dęblińskiemu uczestnikowi kampanii wrześniowej 1939 roku i Medal „Pro Patria”. Do wręczenia aktu nominacji został wyznaczony mjr Marek Rodziewicz- Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Puławach przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Sam medal zaś wręczyła BMD Beata Siedlecka wyznaczona przez Wojewodę Lubelskiego. Następnie członkowie Oddziału Dęblińskiego PTT  Jadwiga Kleczkowska, Stanisław Sadurski, Janusz Walczuk zostali wyróżnieni Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Wyróżnienia te wręczyła Burmistrz Miasta Dęblin. Burmistrz Dęblina wręczyła również Kazimierzowi i Zbigniewowi Kasprzakom podziękowania za przygotowanie wystawy fotograficznej „Masów (nie) zapomniany”. Uroczystą sesje zakończył pożegnany owacjami występ dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie.

 

Delegacje:

 

 1. Władze Miasta Dęblin
 2. Senator RP Stanisław Gogacz
 3. Wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta
 4. Delegacja władz powiatu ryckiego
 5. Delegacja Garnizonu Dęblin
 6. Komisariat Policji w Dęblinie
 7. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie
 8. Delegacja Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie
 9. Delegacja Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie
 10. Delegacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie
 11. Delegacja dęblińskich instytucji kultury: Muzeum Sił Powietrznych, Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej
 12. Delegacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie
 13. Delegacja Związku Sybiraków Oddział Dęblin – Puławy,
 14. Delegacja Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich Oddział Nr 10  w Dęblinie
 15. Delegacja Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 16. Delegacja Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie w Dęblinie oraz Związku Żołnierzy WP  Koło nr 17 w Dęblinie
 17. Dęblińskiego Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego „Feniks”
 18. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dęblinie oraz Koło Nr 7 Polskiego Związku Diabetyków w Dęblinie
 19. Delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Dęblin
 20. Delegacja dęblińskich placówek oświatowych
 21. Delegacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
 22. Delegacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
 23. Delegacja Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
 24. Delegacja Polskiego Związku Wędkarskiego: Koło Nr 4 Dęblin-Miasto oraz Koło START w Dęblinie
 25. Lokalna Grupa Działania „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”
 26. Delegacja Dęblińskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych DISON oraz Dęblińskiego Stowarzyszenia Sportowego „Orlęta”  
 27. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
 28. Delegacja Zarządu Głównego i Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Zarządu Głównego i Dęblińskiego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej. 
 29. Dęblińska Rada Przedsiębiorców
 30. Przedstawiciele „Prawa i Sprawiedliwości” w powiecie ryckim
 31. Klub Radnych „Razem dla Dęblina”
 32. Członkowie „Klubu Gazety Polskiej” w Dęblinie
 33. Delegacja Zarządu Osiedla Lotnisko w Dęblinie
 34. Grupa Motocyklowa Delta w Dęblinie

 

Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.

Powrót