r. Imieniny:
logo

NOWY WÓZ STRAŻACKI

05.12.2017
NOWY WÓZ STRAŻACKI Jak już wiemy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Masów w Dęblinie otrzymali nowy wóz strażacki. Dnia 3 grudnia 2017 roku oficjalnie został przekazany w ręce Dowódcy OSP Masów Sebastiana Bargiełowskiego oraz poświęcony podczas mszy Świętej w kościele parafii pod wezwaniem Piusa V Papieża w Dęblinie.

Miasto przystąpiło do realizacji projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – działanie 6.1 Bezpieczeństwo Ekologiczne.
 
 
Wartość całego samochodu to: 646 980 zł
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 388 188 zł
Środki Miasta Dęblin: 258 792 zł
 
Ochotnicza straż z Masowa wyjeżdża najczęściej w naszym powiecie i regionie do zdarzeń – mówiła Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka. Nowy nabytek na pewno usprawni pracę strażaków w naszym rejonie. Wóz będzie służył całej społeczności dęblińskiej i gminom ościennym.
 
 
Zapraszamy do obejrzenia foto galerii. 
Powrót