r. Imieniny:
logo

GDZIE I JAK ZNALEŹĆ INFORMACJĘ?

11.12.2017
GDZIE I JAK ZNALEŹĆ INFORMACJĘ? Ważną rolę w kształceniu młodego czytelnika odgrywają lekcje biblioteczne. 29 listopada w Miejskiej Bibliotece Publiczne odbyła się lekcja multimedialna „Gdzie i jak znaleźć informację?”.

Na wizytę w bibliotece publicznej umówieni zostali wcześniej z dyrektorem uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie.

Część uczniów zawitała do naszej biblioteki po raz pierwszy. Uczniowie spostrzegli odmienność tej placówki od znanej im biblioteki szkolnej, głownie z powodu elektronicznego systemu wypożyczania książek. Z zaciekawieniem słuchali informacji przekazywanych przez bibliotekarza, który opowiadał o po poszczególnych działach skończywszy na czytelni, gdzie znajdują się komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Uczniowie dowiedzieli się o różnego rodzaju katalogach i zostali poinstruowani jak korzystać z katalogu on-line, który zastąpił katalog tradycyjny. Następnie przeprowadzono ćwiczenia polegające na wykonaniu zadań w komputerze z podziałem na grupy.

Kończąc bibliotekarz omówił zasady korzystania z naszej biblioteki i zachęcił do korzystania z jej bogatych zbiorów oraz wyjaśnił, iż internet jest ważnym źródłem wiedzy, ale nie zawsze wiarygodnym w odróżnieniu od piśmienniczych informacji.

 

http://www.deblin.naszabiblioteka.com/n,gdzie-i-jak-znalezc-informacje

 
Pracownik MBP
Powrót