r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 17.04.2018 R.

17.04.2018
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 17.04.2018 R. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”

Więcej informacji o przetargu na stronie : bip.um.deblin.pl
Powrót