r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

08.02.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Dęblin w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na: wykonanie Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Dęblin, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń. zm.)

 

 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - bip.um.deblin.pl

Powrót