r. Imieniny:
logo

„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”.

26.02.2018
„TROPEM WILCZYM.  BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Do 1 marca 2018 r. trwają jeszcze zapisy do VI edycji Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej niekomercyjnej imprezie sportowej dla amatorów, która odbędzie się na terenie Garnizonu Dęblin-Lotnisko w dniu 4 marca 2018 r. „Bieg” rozgrywany będzie na czterech dystansach: 100m, 400m, 1963m, 5000m, stosownie do wieku oraz preferowanego przez uczestników poziomu trudności.

W imprezie tej może wziąć udział każdy kto pragnie uczcić pamięć „Żołnierzy Wyklętych”. Dorośli indywidualnie bądź zespołowo, niepełnoletni zespołowo pod opieką wychowawców
lub indywidualnie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, albo w asyście rodziców
i opiekunów prawnych. Zawody te mają także na celu promocję biegania jako formy spędzania wolnego czasu, a przez to zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu.

Nad „Biegiem” Patronat Honorowy sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w Stulecie Odzyskanie Niepodległości. Inicjatorem, organizatorem głównym i koordynatorem „Biegu” jest Fundacja Wolność i Demokracja. Natomiast organizatorem lokalnym w Dęblinie jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz Oddział Dębliński PTT im. Augusta Sochackiego.

Impreza ta jest największym „BIEGIEM PAMIĘCI” w Polsce i cieszy się popularnością w całym kraju, na stałe wpisując się do ogólnopolskiego kalendarza biegowego.

Nadmieniamy, że w 2018 r. „Bieg” zostanie zorganizowany w 333 miastach polskich, 8 miastach zagranicznych i 7 polskich misjach wojskowych za granicą z udziałem ok. 70 000 uczestników.

Udział w dęblińskim „Biegu” jest bezpłatny, a każdy jego uczestnik otrzyma koszulkę z nadrukiem wizerunku jednego z bohaterów tegorocznej imprezy, pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek. W drugim, otwartym naborze, liczba miejsc jest ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji zawiera regulamin „Biegu”. W sprawie „Biegu” można kontaktować się telefonicznie /696 399 768/ lub pocztą elektroniczną /e-mail: pttdeblin@gmail.com

Z turystycznym pozdrowieniem
PREZES ODDZIAŁU DĘBLIŃSKIEGO PTT
Krzysztof Karbowski
 
 
 
Załaczniki:

Karta zgłoszenia, oświadczenie, karta danych osobowych kierownika drużyny...

, plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [1.60 MB]

 
Powrót