r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE

15.03.2018
OGŁOSZENIE Informujemy, że w dniu 22.03.2018 r. o godz. 14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Dęblin odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 155 „Sokół” oraz przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Lublinie.

Tematem spotkania będzie omówienie problematyki szkód wyrządzanych w uprawach przez dziki. Celem spotkania jest zapoznanie mieszkańców Miasta Dęblin, właścicieli upraw rolnych ze sposobami zabezpieczeń upraw przed wystąpieniem szkód powodowanych przez dziki oraz działaniami podejmowanymi przez koła łowieckie w zakresie prowadzonych odstrzałów dzików.

 

 Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta.

Powrót