r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 19.06.2018 R.

19.06.2018

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową ul. Zyndrama z Maszkowic i ul. Królowej Jadwigi odc. od km 0+185,09 do 0+381,76 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP II”

Więcej informacji o przetargu na stronie BIP
Powrót