r. Imieniny:
logo

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RYKACH DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

25.06.2018
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RYKACH
DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach informuje, że dnia 19.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Na mocy tej decyzji Miasto Dęblin zostało zakwalifikowane do obszaru ochronnego (tzw. żółtej strefy).

 

 

 

 

W załączeniu do w/w informacji dostępne są ulotki informacyjne, które adresowane są do hodowców świń:

ulotka dotycząca zasad przemieszczania świń w strefie żółtej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [332.88 KB]

ulotka dotycząca bioasekuracji w w/w strefie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [828.51 KB]

Powrót