r. Imieniny:
logo

PODPISANIE UMOWY NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA DĘBLIN.

29.06.2018
PODPISANIE UMOWY NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA DĘBLIN. Dnia 29 czerwca 2018 roku burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Desinstytucjonalizacja osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i chorych, poprzez wprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta Dęblin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została podpisana z Paniami Halina Kłaczyńską i Elizą Czerwińską, które prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie” z siedzibą w Dęblinie na ul. Okólnej 18.


 

Powrót