r. Imieniny:
logo

WIERNI DEKANATU RYCKIEGO NA JASNEJ GÓRZE

25.07.2018
WIERNI DEKANATU RYCKIEGO NA JASNEJ GÓRZE
W niedzielę 8 lipca wierni parafii dekanatu ryckiego wzięli udział w XXVII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Troska o dobro Ojczyzny, pragnienie życia opartego na prawdzie i miłości zgromadziło 100. tysięcy wiernych z całej Polski.
 
W wśród nich byli m. in. pielgrzymi z parafii pw.: Chrystusa Miłosiernego, MB Loretańskiej i Świętego Piusa V Papieża z Dęblina; Świętego Maksymiliana Kolbe z Starego Bazanowa; Wniebowzięcia NMP z Leopoldowa; Najświętszego Zbawiciela z Ryk; Świętego Marcina Biskupa ze Stężycy. Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta na wałach. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej ks. kard. Zenon Grocholewski.
 
Hasłem tegorocznego modlitewnego spotkania były słowa: „Polska miłością wskrzeszona”, które przypominało, że odnowę społeczną, gospodarczą i polityczną należy rozpocząć przede wszystkim od odnowy ducha. Bowiem wszelkie kryzysy są konsekwencją kryzysu moralnego. Dlatego też życie każdej wspólnoty, także państwa, trzeba oprzeć na filarze cywilizacji miłości.
 
Gdzie będzie dominował: prymat osoby nad rzeczą, etyki nad techniką. Gdzie ważniejszym będzie „być” nad „mieć”. Tegoroczna pielgrzymka zbiegła się z 100. rocznicą obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypomina, że Polacy do wolności szli przez cierpienie, walkę, kulturę i modlitwę.
 
Wierni zgromadzeni na XXVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę modlili się za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej o dar wszelkich łask Bożych dla swych rodzin i całego Narodu. Przewodnikiem pielgrzymki był Krzysztof Karbowski.
 
Krzysztof Karbowski
Powrót