r. Imieniny:
logo

UROCZYSTOŚCI 25. ROCZNICY POWOŁANIA SP ZOZ W DĘBLINIE

31.07.2018
UROCZYSTOŚCI 25. ROCZNICY POWOŁANIA SP ZOZ W DĘBLINIE Radość w oczach i uśmiech rozświetlający twarze można było zobaczyć 20. lipca br. w sali balowej pałacu Jabłonowskich podczas uroczystej gali obchodów 25-lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

Z tej okazji burmistrz Dęblina Beata Siedlecka wręczyła: Marii Kąkol– pierwszemu dyrektorowi SP ZOZ, Halinie Suchockiej, Teresie Pieńkosz oraz Danucie Makowskiej Odznaki honorowe ,,Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia " nadane przez ministra zdrowia Łukasza Sumowskiego.
 
Ponadto dyrektor SP ZOZ Urszula Pielacka Chodoła przyznała wyróżnienia: Dorocie Kulik, Urszuli Prusak, Dorocie Cebuli, Lidii Wróbel, Małgorzacie Miłosz, Teresie Stępniak, Hannie Gawryjołek, Marzannie Badaj, Annie Cichockiej, Romualdzie Sikorze, Danucie Berlińskiej, Jerzemu Piskorskiemu, Krzysztofowi Wojdyle, Michałowi Głodkowi – pracownikom SP ZOZ sponad  dwudziestoletnim stażem pracy oraz szczególnie zaangażowanym w rozwój tej dęblińskiej placówki służby zdrowia.
 
Zaproszona na uroczystość długoletnia pacjentka Krystyna Jopek ze wzruszeniem podziękowała dyrektorowi SP ZOZ i personelowi medycznemu za codzienny trud wkładany w pełnienie misji niesienia pomocy medycznej mieszkańcom Dęblina. ,,Uczeń przerósł Mistrza! I tak winno być! My starsi potrzebujemy pomocy!” – powiedziała dawna nauczycielka Urszuli Pielackiej Chodoła Szkoły Podstawowej nr 3 w Dęblinie.
 
Galę uświetnił występ solowy saksofonisty Patryka Kuryło, duetu Michał Pastuszak i Martyna Kozłowska z Miejskiego Domu Kultury oraz występ aktora dr hab. Stanisława Górki – lidera Towarzystwa Teatralnego „Pod Górkę”, profesora  Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwenta dęblińskiego LO. Stanisław Górka w formie  wyreżyserowanego wykładu przedstawił „Szkic historii służby zdrowia w Dęblinie”– opracowany przez radnego Krzysztofa Karbowskiego, a następnie inscenizację własnego autorstwa „Recepta na szczęśliwe, długie i zdrowe życie”. Ponad osiemdziesięciu gości gali z zainteresowaniem wsłuchiwało się w dzieje dęblińskiej służby zdrowia, bogato ilustrowane przeźroczami, jak również w inscenizację złożoną z fragmentu spektaklu według powieści Romaina Rollanda „Colas Breugnon” oraz piosenek, skeczy, tekstów, dowcipów dotyczących „szeroko rozumianej kondycji mieszkańca Dęblina”. Występ Stanisława Górki ,który z rąk dyrektora SP ZOZ otrzymał tytuł Honorowego Pacjenta Przychodni, przyjęto z aplauzem.
 
To były naprawdę piękne i niezapomniane chwile spędzone w rodzinnej atmosferze. Nad porządkiem przebiegu gali czuwał Tomasz Mikusek –znany dziennikarz Tygodnika „Twój Głos”.
 
Całość wydarzenia poprzedziło złożenie wieńca i zapalenie zniczy na grobie legendarnego doktora Augusta Sochackiego – filantropa i społecznika, honorowego obywatela Ireny i Dęblina, patrona Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W tym celu na cmentarz parafialny w Bobrownikach udała się delegacja w składzie: burmistrz Dęblina Beata Siedlecka, wiceburmistrz Beata Amarowicz z mężem, dyrektor SP ZOZ w Dęblinie Urszula Pielacka Chodoła z Michałem Głodkiem- pracownikiem SP ZOZ oraz radny Rady Miasta Krzysztof Karbowski. Ponadto przed rozpoczęciem gali jej uczestnicy modlili się podczas mszy świętej odprawionej przez ks. dr Remigiusza Niewęgłowskiego w kościele parafialnym pw. Świętego Piusa V Papieża w intencji pacjentów oraz zmarłych, byłych i obecnych pracowników dęblińskiej służby zdrowia.
 
"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości."
 
Pozwolę sobie odnieść się do słów Marszałka Józefa Piłsudskiego i podziękować wszystkim gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, a także tym którzy nie dotarli z nieznanych mi powodów, a mieli wpływ na powołanie i rozwój SP ZOZ w Dęblinie.
 
To wielka sztuka być ponad wszelkimi podziałami, zawsze kierować się dobrem wspólnym, wspierać działania ludzi, którzy angażują się w rozwój tej placówki. Niech 25. rocznica SP ZOZ w Dęblinie będzie świadectwem budowania mostów gdyż jest to jedyna droga do tworzenia pięknej historii. Przybyli goście mogli właśnie poprzez swoją obecność  oddać  hołd i szacunek zasłużonym pracownikom SP ZOZ.
 
Ponadto dziękuję za wiele ciepłych słów otrzymanych od pracowników SP ZOZ w Dęblinie, przybyłych gości oraz hojne wsparcie darczyńców, dzięki którym mogła się odbyć  uroczystość.
 
W obchodach 25-lecia SP ZOZ w Dęblinie wzięli udział: Beata Siedlecka – burmistrz Dęblina, Beata Amarowicz – zastępca burmistrza; Waldemar Chochowski – przewodniczący Rady Miasta, Andrzej Banaś i Henryk Wiejak – wiceprzewodniczący RM, radni Rady Miasta m. in.: Waldemar Warenica – przewodniczący Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalne, Witold Zamojski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mieczysław Grobel – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej; przedstawiciele Rady Miasta pierwszej kadencji powołującej SP ZOZ w 1993 r. – przewodniczący byłej Komisji Infrastruktury Społecznej RM, radny obecnej kadencji Krzysztof Karbowski i wiceprzewodnicząca tej komisji Danuta Fałdyga; Sławomir Ojrzyński – radny powiatu ryckiego; ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – wikariusz parafii pw. Świętego Piusa V Papieża; Leszek Kowalczyk – przewodniczący zarządu PIS powiatu ryckiego; Katarzyna Matyja – pracownik Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie; Maria Kąkol i Lidia Trzaskowska – dyrektorzy SP ZOZ; Halina Suchocka – senior dęblińskich lekarzy; Teresa Rayska – lekarz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” s. c.; Anna Wożna – lekarz Przychodni Kolejowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.; prezes Halina Kłaczyńska i Eliza Czerwińska – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie''; Krystyna Jopek – przedstawiciel pacjentów SP ZOZ; pracownicy SP ZOZ w Dęblinie wraz z dyrektorem Urszulą Pielacką Chodoła.

 

Urszula Pielacka Chodoła
Dyrektor SP ZOZ w Dęblinie
Powrót