r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ĆWICZEBNYM URUCHOMIENIU SYREN

22.09.2021
Informacja o ćwiczebnym uruchomieniu Syren Urząd Miasta Dęblin informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, w dniu 23 września 2021 r. zostaną nadane następujące sygnały alarmowe. Są to sygnały ćwiczebne, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

  1. o godz. 11:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy trwający 3 minuty
    (syrena będąca sygnałem rozpoczęcia alarmu).
  2. o godz. 11.47 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy trwający 3 minuty
    (syrena będąca sygnałem zakończenia alarmu).    Są to sygnały ćwiczebne, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
Powrót